Понеділок, 22 квітня 2024 05:53

РЕЗОЛЮЦІЯ Івенту 15802

РЕЗОЛЮЦІЯ

Івенту 15802 «Збереження та захист сімʼї в умовах гострого воєнного часу»

Ми, спікери та учасники івенту 15802 «Збереження та захист сімʼї в умовах гострого воєнного часу» констатуємо, що сім’я є основою побудови та розвитку нації. В Україні вона має особливе, історичне і традиційне значення. Війна боляче вдарила по сімейному статусу мільйонів українських родин:

514 дітей загинули та понад 1172 отримали поранення різного ступеня тяжкості;

19,5 тис українських дітей викрадено та депортовано на територію росії;

зафіксовано 225 випадків сексуального насильства щодо дітей, жінок, чоловіків, скоєного російськими військовими злочинцями;

.6,5 мільйонів жінок з дітьми стали біженками на чужині;

5 мільйонів – переселенками в більш безпечні райони країни.

Мільйони людей похилого віку залишилися у своїх помешканнях під постійними обстрілами ворожої армії або під окупацією. Сотні тисяч чоловіків та жінок воюють у лавах Збройних Сил України. Сотні тисяч волонтерів підтримують як оборонців так і незахищені верстви населення. Вся країна живе у екзистенціальній небезпеці.

Для збереження країни та інституту сімʼї необхідно:

- Закрити небо від нальотів ворожої авіації, ракетних та артилерійських обстрілів за допомогою союзників;

- Підтримка нашими союзниками Збройних Сил є базовою умовою можливості України надалі продовжувати боротьбу, зупинити ворога та звільнити окуповані території, на яких щодня страждають і гинуть наші люди;

- Керівництву України створити умови для розвитку обороноздатності на основі як власної оборонної промисловості так і кооперації з іноземними партнерами.

- Світовій банківській спільноті пришвидшити рішення з надання Україні арештованих російських фінансових активів.

Уряду України за підтримки союзників створити умови для відбудови міст, виробничих та інфраструктурних об’єктів.

Верховній Раді України прийняти законодавчі акти щодо пільгової системи оподаткування та кредитування для забезпечення сталого повоєнного розвитку, особливі пільги надаючи захисникам України та їхнім родинам.

Кабінету Міністрів України посилити соціальний захист сімей, у складі яких є малі діти, інваліди, люди найстаршого віку.

Міністерству охорони здоровʼя, Міністерству освіти та науки спільно з громадськими організаціями впроваджувати заходи з планування сімʼї, сприянню багатодітності та збереження і відновлення репродуктивного здоровʼя.

Посилити службу психологічної реабілітації для допомоги сімʼям постраждалим внаслідок гострого воєнного часу.

В подальшому важливою є комплексна державна сімейна політика, спрямована на зміцнення інституту сімʼї на засадах поєднання сучасної ідеології сімейного будівництва (ґендерна рівність, можливість самореалізації для кожного, свобода вибору) і найкращих шлюбно-сімейних традицій українського народу.

Ми щиро вдячні всім, хто допоміг і допомагає нам вистояти у цьому нерівному двобої з нещадним і підступним ворогом.

RESOLUTION

Of the event 15802, "Preservation and Protection of Families in Times of Active Armed Conflict"

We, the speakers and participants of Event 15802, "Preservation and Protection of Families in Times of Active Armed Conflict," acknowledge that the family is the cornerstone of nation-building. In Ukraine, it holds special and traditional significance. War has painfully affected the family status of millions of Ukrainian families. Six and a half million women with children have become refugees abroad. Five million have been displaced to safer areas within the country. Millions of elderly people remain in their homes under constant shelling of enemy forces or under occupation. Hundreds of thousands of men and women are serving in the Armed Forces of Ukraine. Hundreds of thousands of volunteers support both, our defenders and vulnerable segments of the population. The entire country lives in existential danger.

There are essential measures to preserve the country and the institution of family:

Close the sky with the assistance of allies from enemy aviation raids, missile and artillery attacks.

The support from our allies for the Armed Forces is a fundamental condition for Ukraine's ability to continue the fight, stop the enemy, and liberate the occupied territories where our people suffer and die every day.

Ukraine's leadership should create conditions for developing defense capability based on its defense industry and cooperation with foreign partners.

The international banking community should expedite decisions regarding providing frozen Russian financial assets to Ukraine.

With the support of allies, Ukraine's government should create conditions for reconstructing cities, production facilities, and infrastructure objects.

The Verkhovna Rada of Ukraine should adopt legislative acts on preferential tax and credit systems to ensure sustainable post-war development and provide unique benefits to Ukrainian defenders and their families.

The Cabinet of Ministers of Ukraine should strengthen social protection for families with young children, disabled individuals, and older people.

The Ministry of Health and the Ministry of Education and Science, together with civil society organizations, should implement measures for family planning, the promotion of large families, and the preservation and restoration of reproductive health.

To strengthen the psychological rehabilitation service to assist families affected by acute wartime trauma.

In future, a comprehensive state family policy aimed at strengthening the family institution based on a combination of modern family-building ideology (gender equality, self-realization opportunities for everyone, freedom of choice) and the best marriage and family traditions of the Ukrainian people is essential.

We are sincerely grateful to everyone who has helped and continues to help us to withstand this unequal battle with a relentless and insidious enemy.

Прочитано 1772 разів

Останні матеріали

лип. 08, 2024 106

Седнів. Робоча поїздка Голови НРЖУ

06.07.2024. с. Седнів, Чернігівська область. Команда НРЖУ на чолі з головою Людмилою…
лип. 08, 2024 109

Москалі. Робоча поїздка Голови НРЖУ

06.07.2024. с. Москалі. Музей старожитностей Юрія Дахна «Приємно бачити мальовничі…
лип. 08, 2024 113

Шестовиця. Робоча поїздка Голови НРЖУ

06.07.2024. с. Шестовиця. Чернігівська область. Центр взаємодопомоги та розвитку села.…
лип. 02, 2024 254

Зустріч у межах Проєкту

#IsarEdnannia ІСАР Єднання 30.06.2024. с. Седнів, Чернігівська область. Голова НРЖУ…

Вісник Національної ради жінок України