Понеділок, 05 жовтня 2020 08:42

Виявлення насильства та забезпечення застосування заходів для його припинення

Виявлення насильства

та забезпечення застосування заходів для його припинення

 

               Інформація про вчинення насильства може  надходити до спеціально уповноваженого органу у вигляді:

               особистого звернення постраждалої особи, її законного представника, або інших (третіх) осіб, які виявили факт вчинення насильства;

               повідомлення від іншого суб’єкта, який раніше отримав інформацію про вчинення насильства.

Також факт вчинення насильства може бути виявлено безпосередньо представником/представниками спеціально уповноваженого органу при виконанні своїх службових обов’язків (у тому числі не пов’язаних з даним напрямом роботи).

Для здійснення роботи з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, керівником виконавчого органу місцевої ради/структурного підрозділу у справах сім’ї визначається уповноважена особа (штатний працівник спеціально уповноваженого органу).

Важливо!

     Уповноважена особа несе персональну відповідальність за вчасне та ефективне реагування на виявлені факти насильства, забезпечення допомоги і захисту постраждалим особам та роботу з кривдниками.

 

При виявленні факту вчинення насильства, уповноважена особа приймає заяву/повідомлення, реєструє її в журналі реєстрації, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 та не пізніше однієї доби інформує (за допомогою телефонного зв’язку) уповноважений підрозділ органу Національної поліції про таке звернення для відповідного реагування та здійснення оцінки ризиків вчинення насильства.

У разі, якщо постраждалою особою (у тому числі свідком насильства) або кривдником є дитина, уповноважена особа невідкладно (у строк, що не перевищує однієї доби) інформує відповідну службу у справах дітей та орган опіки та піклування – якщо постраждалою особою або кривдником є повнолітня недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена (особа похилого віку, або особа з інвалідністю).

Залежно від стану постраждалої особи уповноважена особа викликає (у разі потреби) бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги або інформує відповідний заклад охорони здоров’я для організації надання медичної допомоги.

У разі потреби невідкладного надання психологічної допомоги постраждалій особі, уповноважена особа інформує відповідну загальну, або спеціалізовану службу підтримки постраждалих осіб та/або надає постраждалій особі направлення до такої служби.

Уповноважена особа інформує постраждалу особу/її законного представника (якщо такий представник не є кривдником) про права, заходи та послуги, якими може скористатися постраждала особа, організовує проведення оцінки потреб постраждалої особи, приймає участь у її проведенні та координує надання постраждалій особі необхідної допомоги.

Такі ж заходи вживаються і при зверненні третьої особи, яка заявляє про факт насильства, або надходженні інформації від інших суб’єктів щодо отримання заяви чи повідомлення про вчинення насильства.

 

Важливо!

У відповідному журналі реєстрації обов’язково реєструються усі звернення та повідомлення (у тому числі усні та прийняті шляхом повідомлення у телефонному режимі).

Інформування інших суб’єктів про вчинення насильства та постраждалу особу здійснюється  за наявності добровільної згоди постраждалої особи.

        Така згода не вимагається у випадках вчинення насильства стосовно дітей (у тому числі якщо дитина є свідком насильства) та недієздатних осіб, а також виявлення актів насильства кримінального характеру, обґрунтовану підозру щодо вчинення яких підтверджено за результатами оцінки ризиків.

 

Також уповноважена особа:

ü     отримує від суду рішення про видачу або продовження дії обмежувального припису та враховує застосовані судом заходи тимчасового обмеження прав особи під час надання допомоги постраждалій особі;

ü     після надходження інформації про рішення суду про направлення кривдника на проходження програми для кривдників (або виявлене ним бажання на проходження такої програми), організовує та забезпечує проходження ним такої програми. У разі неприбуття кривдника для проходження програми або ухилення від проходження програми без поважних причин, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту письмово інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції для вжиття заходів для притягнення кривдника до відповідальності;

ü     долучається (у разі потреби) до оцінки ризиків, що проводиться уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, з урахуванням результатів якої подає керівнику пропозиції для прийняття рішення щодо вирішення питання подальшої роботи з недієздатними особами, які є кривдниками, або постраждалими особами.

 

Важливо!

      Зазначені вище пропозиції подаються керівнику  у строк,  що не перевищує трьох робочих днів з дня надходження результатів оцінки ризиків.

Підготувала Лідія Козуб

Прочитано 14 разів

Останні матеріали

жовт. 29, 2020 1

Інформація щодо домашнього насильства в сім’ї

 Насильству – НІ! Школа Особливе місце в ситуації домашнього насильства займає дитина. Не…
жовт. 28, 2020 3

Як працює інформаційна листівка в медичних закладах

Насильству – НІ! Як донести інформацію до тих, хто її потребує? Як працює інформаційна…
жовт. 27, 2020 5

Річні наради СФУЖО

#РічніНарадиСФУЖО 1_листопада_2020_р. СФУЖО щиро вдячні за підтримку Світової Федерації…
жовт. 26, 2020 9

Хто ініціював прийняття РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325?

ХТО ІНІЦІЮВАВ ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325? Життя подарувало мені…

Вісник Національної ради жінок України