Вівторок, 29 вересня 2020 13:30

Меморандум

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій та Національною Радою Жінок України

23 січня 2019 року, м. Київ

 

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (надалі СФУЖО) в особі Президента Анни Кисіль з однієї Сторони та Національна Рада Жінок України ( надалі НРЖУ) в особі Голови Людмили Порохняк-Гановської з іншої Сторони, враховуючи, що

 

СФУЖО була заснована в 1948 році, об’єднує 27 організацій із 17 країн на чотирьох континентах. Складові організації СФУЖО працюють у різноманітних напрямках – громадських, релігійних, культурних,  освітніх, еміграційних та гуманітарних. СФУЖО віддзеркалює діяльність локальних українських спільнот по всьому світу, а також представляє їх на міжнародній арені в Оpганізації Об’єднаних Націй (ООН). В 1990 році СФУЖО одержала акредитацію при Департаменті Публічної Інформації в ООН (UN-DPI), в 1993 році консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (UN-ECOSOC) a в 1997 році членство в Комітеті при ЮНІСЕФ (NGO Committee on UNICEF). Основним завданням СФУЖО є відстоювання гідності та, базованих на міжнародних засадах, людських прав жінок в Україні та в діаспорі. СФУЖО докладає всі зусилля щоб зберегти українську мову, культуру, ідентичність, підсилити знання української історії та соціальні традиції та підтримати розвиток стабільного демократичного, базованого на законах, ладу в незалежній Україні;

 

Національна Рада Жінок Українигромадська організація, яка обєднує жіночі організації України. Розпочала свою історію в 1919 р., вона була створена в м. Камянці-Подільському з ініціативи видатних українокгромадських діячів Людмили Черняхівської-Старицької, Софії Русової та Марії Грушевської.

Філії  Української національної ради діяли в Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, Берні та були голосом українських жіночих організації у світі, допомагали рідному краю.

До Міжнародної жіночої ради Українську національну раду прийняли в 1920 р. у м. Осло. Однак у 1924 р. її виключили зі складу цієї міжнародної організації через те, що Україна втратила державність. Українська національна рада самоліквідувалася в 1939 р.

Через 60 років Національну Раду жінок України відродили. Ініціаторами були: Жіноча Громада (головаМарія Драч), Союз українок (головаАтена Пашко), Спілка жінок України (голова – Марія Орлик) та Товариство ім. Олени Теліги (голова – Ольга Кобець). На даний час до Національної Ради жінок України входять 15 Всеукраїнських та міжнародних громадських організацій різної громадської, політичної, культурної та гуманітарної спрямованості.  Через організації-члени НРЖУ мають представництво в усіх областях України серед жінок різного віку, віросповідання та соціального стану.

Діяльність Національної  Ради Жінок України через комісії ООН, комітети Міжнародної  Ради Жінок та Світової Федерації Українських Жіночих Організацій є важливою складовою Міжнародного жіночого руху.

Відчуваючи потреби розвитку тісної взаємовигідної співпраці Сторони уклали цей Меморандум про таке:

1.      Сторони домовляються про взаємовигідне та довгострокове співробітництво.

2.      Сторони співпрацюють з питань:

-          поширення в світі правдивої інформації про Україну;

-          сприяння виконанню Міжнародного та національного законодавства з прав людини та становища жінок, гендерної рівності, боротьбі з насильством, виконання конвенцій з питань миротворчості та світорозбудови;

-          сприяння загальному добробуту, збереженню здоров’я жінок (особливо старшого віку) та дівчат, екологічній освіті різних верств населення;

-          збереженню мови та українських традицій;

-          підтримки розвитку економіки, зайнятості міських та сільських жінок;

-          сприяння освіті жінок різного віку та соціальних груп, забезпечення їх доступу до мистецтва та мас-медіа;

-          допомога державі у впровадженні соціальних реформ щодо покращення становища сім’ї, людей старшого віку;

-          сприяння розвитку конкурентноздатної освіти, науки, задля збереження та примноження інтелектуального та наукового потенціалу України.

3.      Форми співпраці: інформаційно-просвітницькі заходи, культурно-мистецькі акції, наукові дослідження, спільні проекти, конференції, семінари, круглі столи, спільні видання, сайти.

4.      Співпраця Сторін у рамках цього Меморандуму здійснюється на основі взаєморозуміння та взаємоповаги.

5.      Сторони погоджуються інформувати громадськість в Україні та за кордоном про результати співпраці.

6.      Сторони домовилися, що положення цього Меморандуму не встановлюють для них юридичних та фінансових зобов’язань і детальні умови та порядок реалізації спільних проектів визначаються в кожному конкретному випадку окремо.

7.      Сторони засвідчують, що укладення цього Меморандуму є виявом доброї волі та згоди Сторін і спрямоване на забезпечення ефективного розвитку співпраці СФУЖО та НРЖУ.

8.      Згода на зміну або уточнення окремих положень цього Меморандуму надається однією Стороною іншій у письмовій формі.

9.      Припинення дії цього Меморандуму здійснюється шляхом письмового повідомлення іншій Стороні.

10.  Цей Меморандум укладений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

11.  Цей Меморандум є безстроковим та набирає чинності з дня його підписання.

 

Світова Федерація                                              Національна Рада

Українських Жіночих Організацій                   Жінок України

 

 

Анна Кисіль                                 Людмила Порохняк-Гановська    

   Президент                                                               Голова

Прочитано 215 разів

Останні матеріали

квіт. 17, 2021 2

Рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною

Верховна Рада України ухвалила закон, яким врегульовано питання рівних можливостей…
квіт. 16, 2021 12

16 квітня – 180 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської

Українська письменниця, публіцистка, освітянка, педагогиня, організаторка і керівниця…
квіт. 12, 2021 14

Листи на наше звернення

Dear Lyudmyla, we know in what kind of terrible situation your country is at the moment…
квіт. 11, 2021 17

Дорогі членкині Міжнародної Ради Жінок!

Дорогі жінки! Дорогі членкині Міжнародної Ради Жінок! Україна переживає складні часи…

Вісник Національної ради жінок України