Середа, 23 лютого 2022 15:36

Солідарність міжнародних жіночих організацій

#Маріон Бьокер_виконувач_обов'язків_президента_AW

Шановна Людмила,

шановні жінки Національної Ради Жінок України

Ми всі глибоко стурбовані ескалацією та російськими загрозами та геополітичною політикою шляхом війни. І з наслідків, які ви описуєте нижче, лише один приклад.

Школярі: дівчатка та хлопчики мають право на освіту. Усі люди, мешканці світу мають право людини на мир, і ми наполягаємо на цьому. Сумно читати про те, що діти та цивільні громадяни, навіть тривалий час в страху, так різко обмежені у своєму житті та у здійсненні прав людини. Я відчуваю співчуття до всіх, хто перебуває під такою загрозою.

Ми також глибоко налякані та стурбовані всім сценарієм, який у Європейському Жіночому Лоббі ми обговорювали, має відповідати лише солідарністю та закликом до посилення всіх зусиль для збереження миру.

Поруч із нашим спільним вебінаром Європейського Центру Міжнародної Ради Жінок та Європейським Жіночим Лоббі ми зараз складаємо заяву щодо ситуації та надішлемо її всім політикам усіх рівнів країн-членів ЄС.

Я також знаю, що у вас є біженці з Білорусі в Україні – у вас є правозахисники та активістки: вони знову відчувають себе в пастці, коли раніше думали знайти мирний притулок у вашій країні.

Ми знаємо, що інші сусідні країни Балтії та Центральної та Східної Європи стурбовані та шоковані таким розвитком.

Неприпустимо, що Російська Федерація своїм Президентом і своїми рішеннями парламенту порушила домовленості, які були укладені 2 десятиліття тому, і Мінські домовленості. Ми думали, що таку війну як політичну викинули, ліквідували.

Наші уряди вчора почали з санкцій.

Магда інформуватиме мене про ситуацію та обговорення в Європейському Центрі Міжнародної Ради Жінок.

Я думаю, ми об’єднаємо це у відповіді жіночих неурядових організацій громадянського суспільства Європейського Жіночого Лоббі.

DFR (Deutsche Frauenring), в якій я очолюю комітет з міжнародних справ (AIA), проведе засідання в суботу, і ми також зосередимося на ситуації в Україні через військову ескалацію Російської Федерації.

На Міжнародних форумах ООН CSW66 може ICW і IAW зробити спільну заяву?

Щиро, емоційно зворушені та солідарні

Маріон Бьокер, виконувач обов'язків президента IAW, член правління EWL

 

Dear Lyudmyla,

dear women of the National Council of Women of Ukraine

 

We are all deeply concerned about the escalations and the Russian threats and geopolitical policy by the means of war. And, of the consequences you describe below only one example. 

Schoolgirls and - boys have the right to education. All people, inhabitants of the world have a human right  to peace and we insist on this. It is sad to read that children and civilians are even since a long time in fear now are so drastically restrict in their lifes and in the practicing of their human rights. I feel compassion for all who are under such a threat.

 We are also deeply frigthened and concerned about the whole scenario which in EWL we have discussed is only to be answered by solidarity and a call for strenghtening all efforts for peace keeping.

Next to our mutual NCWU and EWL Webinar we are now drafting an EWl statement on the situation and will send it to all politicians of all levels of our members.

 I also know you have women's rights defenders and activist as refugees from Belarus in Ukraine: they are feeling now again to be in a trap having before thought to find peaceful asylum in your country.

We know that other neighbor countries  in the Baltic and Central and East Europe are concerned and feel shocked about the development.

 It is inacceptable that the Russian Federation by its President and its Parliamentary decisions had broken agreements which were made 2 decades ago and the Minsk Agreement. We thought that such war as a matter of politics was disused, eliminated.  

Our governments have started with sanctions yesterday.

 Magda will keep me updated on the situation and discussion in ECICW.

I think, we bring it together in the civil society women's NGO's response of EWL.

 The DFR (Deutsche Frauenring) in which I chair the Committee for International Affairs (AIA) will have a meeting on Saturday and we will also focus on the Ukraine situation by the military escalations of the Russian Federation.

 In the International Fora of the CSW66 may be ICW and IAW can make a joint statement? I think, Jungsook Kim can come back to be as Acting president of IAW. 

 

Sincerely, emotionally moved and in solidarity

Marion Böker, Acting President IAW, Board member EWL 

#Магда_Де_Мейер_Генеральний_Секретар_Європейського_Центру_Міжнародної_Ради_Жінок_Бельгія

 

Шановна Людмило, я повністю згіднa, що ми повинні зупинити цю божевільну ескалацію, нехай наші голоси будуть почуті голосно і ясно, що жінки в усьому світі не приймуть ще одне покоління, яке переживає нищівну війну.

У будь-якому збройному конфлікті жінки та діти стають першими жертвами. Ми не можемо прийняти це.

Ми знову поговоримо один з одним наступного тижня під час вебінару, щоб разом побачити, що ще ми можемо зробити, щоб зупинити це. Тим часом ми всі наполягаємо на тому, щоб уряди припинили агресію.

Будь ласка, знайте, що ми всі думаємо про вас і підтримуємо вас.

Теплі вітання 

Магда Де Мейер, генеральний секретар Європейського Центру Міжнародної Ради Жінок, Бельгія

Dear Lyudmyla, I totally agree we have to stop this insane escalation ,  let our voices be heard loud and clear that women all over the world will not accept another generation experiencing a devastating war.

In any armed conflict, women and children  are the fist victims. We will and cannot accept that . 

We ‘ll speak  eachother again next week during the webinar to see together what more  we can do to stop this. In the mean time, we all push or governments  to stop the agression. 

Please know that we all think about you and support you.

Warm greetings Magda De Meyer

 

#Єлізавета_Ньюман Віце_президентка_Міжнародної_Ради_Жінок_Австралія

Велике спасибі за вашу електронну пошту. Я думаю про вас щодня, коли чую новини, і ви всі, особливо жінки та діти, у моїх думках і молитвах.

Я пам’ятаю зустріч на Мальті. ICW-CIF має одну-дві резолюції про підтримання миру та резолюції 1325. Для наступної Генеральної Асамблеї пропонується резолюція щодо вирішення конфлікту та миробудови, яка була написана до недавньої загрози Україні; акцент робиться більше на ініціативах використання жінок у підтриманні миру, а не на діях під час конфлікту. 

Так, діти Маріуполя повинні ходити до школи, всі діти повинні вчитись і не повинні жити в страху. Ніхто з вас не повинен жити в страху.

Будь ласка, бережіть себе. Не забувайте про мою підтримку, думки та молитви з вами.

Найкращі побажання та любов

Від Єлізавети Ньюман, віце-президентки Міжнародної Ради Жінок (Австралія)

Dear Lyudmyla

Many thanks for your email. I do think of you everyday when hearing the news and you all, especially the women and  children are in my thoughts and prayers.

I do remember the Malta meeting. ICW-CIF has had one or two resolutions about peace keeping and resolution 1325. For the next General Assembly there is a proposed resolution about conflict resolution and peace building which was written before the recent threat to Ukraine; the emphasis is more on initiatives to use women in peace keeping rather than action in times of conflict. Yes the children of Mariupol should go to school, all children should and should not be living in fear. None of you should be living I fear.

Please take care and keep safe. Don't forget my support, thoughts and prayers are with you.

I spoke with Iryna a couple of weeks ago. She tells me is is in regular contact with you.  We should all be in NY but COVID-19 has prevented that yet again.

Very best wishes and love

From Elisabeth

 Шановна Людмила,

 

Я так глибоко налякана і стурбована вашою трагічною нинішньою кризою через російські військові загрози.

Ми, жінки, добре знаємо, що першими жертвами військових конфліктів стають жінки та діти.

Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити їхні права людини, щоб голоси жінок були почуті голосно.

 

Ми, ICW, будемо молитися за мир і безпеку у вашій країні, Україні.

Людмило, будьте сильними, щоб подолати ці тяжкі негоди.

Наші серця щирі до вас і ваших людей.

 

Джонсук Кім,

президентка Міжнародної Ради Жінок (Корея)

 Моя люба Людмило

Сьогоднішні новини жахливі і лякають

Я з вами, як і всі наші друзі, звичайно, і мені іноді потрібно мати від вас новини та ситуацію, перш за все вас і вашої родини, а також ваших друзів, про становище жінок зараз і реакцію в твоєму оточенні.

 

Тут, у Франції, ми дуже стурбовані тим, що відбувається, і чи зможемо ми щось зробити, окремо від усіх петицій. Наші уряди в Європі, зокрема наш президент, також дуже засмучені цими подіями;

 

Я знаю, це не дуже корисно вам сьогодні, але ми з вами від душі

 

Бріжит Полоновскі, президент Європейського Центру Міжнародної Ради Жінок (Франція)

 

Скільки ще людей має померти від голоду влади безжальних людей?

Ми думаємо про вас Людмило та всіх інших жертв бойової машини.

Магда де Мейер, генеральний секретар Європейського Центру Міжнародної Ради Жінок (Бельгія)

 

 Люба моя Людмила

 

Просто прийдіть додому, щоб знайти свою електронну пошту. Не знаю, що зупинить його, маніяка. Минулої ночі по радіо говорили, що він хоче правити світом. У рік, коли ECICF та Рада ICW-CIF зустрілися в Москві, Ірина вважала, що він був небезпечнішим за Гітлера. Вона також вважала, що я не буду в безпеці, якщо поїду до Москви, оскільки змішаюся з українцями. Я не передавав цю інформацію членам Cosima та ICW-CIF, оскільки мене вважали б гіперчутливим. Як ви пам’ятаєте, я відмовився їхати до Москви на підтримку NCW Ukraine Те, що я зараз чую в новинах, не є хорошим. Генеральний секретар ООН закликає до здорового глузду.

 

Людмило, ви і весь український народ, особливо жінки та діти, які найбільше страждають у такі часи, які ви переживаєте, у моїх думках і молитвах. Молитися – це все, що ми можемо зробити для вас особисто.

 

Робіть все можливе, щоб убезпечити себе. Якщо можна, час від часу надсилайте мені електронний лист, щоб я знала, що з вами все гаразд.

Я хвилююся за вас.

 

З найкращими побажаннями та любов’ю

Елізабет Ньюман, віце-президентка Міжнародної Ради Жінок (Австралія)

 

Шановна Людмила,

Останні кілька тижнів я в повній агонії думаю про вас і всіх наших друзів в Україні!

Коли ми востаннє зустрічалися в Києві, я була вражена інтенсивністю національного духу, який проявили українки. Назавжди пам’ятатиму візит до пам’ятника великому українському поету Шевченку, який надовго надихав українську історію.

Я знаю, як українки глибоко залучені до опору як активні учасники військової оборони. Жінки-снайпери, яких підтримує ваша жіноча організація, унікальні.

Дай Бог здоров’я вам і всім жінкам і матерям в Україні.

 

Козіма Шенк, екс-президентка Міжнародної Ради Жінок (Швейцарія)

 

 CONSELL NACIONAL DE DONES D’ESPANYA

 
У ці важкі часи у вашій країні я бажаю всім вам міцного здоров’я і сил, щоб протистояти цим важким часам, які ви переживаєте, сподіваючись, що стан руйнування і болю закінчиться дуже скоро і мир повернеться.
 
Прийміть мої найщиріші вітання та побажання припинити агресію та напади на мирне населення,
 
М. Роза Лурба Капаро
Президент. Національна рада жінок Іспанії

To think that it would be necessary again, right now, to offer support to all of the Ukrainians - exactly eight years after this appeal of Lyudmyla.

Our thoughts are with all Ukrainians.

Anita Fahrni-Minear, Switzerland

Подумати, що треба було б знову, прямо зараз, запропонувати підтримку всім українцям – рівно через вісім років після цього звернення Людмили.

Наші думки з усіма українцями.

Аніта Фарні-Мінеар, Швейцарія

 

Прочитано 1731 разів

Останні матеріали

бер. 08, 2022 1436

Лист Президентки Міжнародної Ради Жінок

Dear President Lyudmyla Porokhnyak, I cannot begin to tell you how sad it makes me feel…
Default Image
лют. 26, 2022 1640

Лист до Місії України в ООН

Лист до Місії України в ООН після засідання Ради Безпеки 25.02.2022 Пишу до Вас, немає…
лют. 24, 2022 1704

Жінки України в складних ситуаціях зберігали спокій

Дорогі жінки! Дуже погано розпочався ранок - ми всі прокинулись від вибухів. Світ не…
лют. 21, 2022 1700

Мова – це серце народу

Мова – це серце народу Серце народу – це мова, – це слово, Нації гордість, культура,…

Вісник Національної ради жінок України